O`zbekcha Ruscha So`zlashgich

 O`zbekcha Ruscha So`zlashgich Download from Google Play market
send link to app

O`zbekcha Ruscha So`zlashgichFree

So`zlashgich sayohatga va ishlash maqsadida rus tilida gaplashadigan davlatlarga ketayotganlar uchun qulay dasturdir. So`zlashgich ko`cha tilida tarjima qilingan. So`zlashgich hech qanday o`quv markazida yoki malakali o`qituvchi tomonidan tarjima qilinmagan. Biz o`zimiz rus tilini o`rganmoqchi bo`lganlarga yordam sifatida chiqardik holos. Albatta sizlarga foydasi tegadi deb niyat qilamiz.